Εκτύπωση
PDF

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας προσφέρει στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων όπως λογιστικά, οικονομικές καταστάσεις, συμβουλές επί φορολογικών θεμάτων και επαγγελματικές συμβουλές.

Οι αρχικές υποχρεώσεις της επιχείρησης

 • Εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών
 • Εγγραφή στο Φ.Π.Α.
 • Εγγραφή στον Φόρο Εισοδήματος της επιχείρησης και των διευθυντών
 • Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Λογιστικά, προετοιμασία Φ.Π.Α., μισθοδοσία & ετήσιοι λογαριασμοί

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, προετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
 • Ετοιμασία μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων μηνιαίως
 • Ετοιμασία διάφορων εκθέσεων για διευθυντικούς σκοπούς όπως η ανάλυση χρεωστών/πιστωτών κατά χρονολογική περίοδο, στατιστικές εκθέσεις κ.λ.π.
 • Ετοιμασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Επαγγελματικές συμβουλές
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία Τελικών Λογαριασμών

Ετήσιες υποχρεώσεις & οικονομικές καταστάσεις

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις / Τελικοί Λογαριασμοί
 • Ετήσιες Φορολογίες Δηλώσεις Εταιρειών
 • Προσωρινές Φορολογίες
 • Πληρωμή Φόρων
 • Γραμματειακά
 • Εγγραφή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 • Ετήσια Έκθεση εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών
 • Φορολογικές συμβουλές

Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις διευθυντών

 • Φορολογικές Δηλώσεις Διευθυντών
 • Πληρωμή Φόρων
 • Έλεγχος Επιβολής Φορολογιών

Υπηρεσίες προς Έφορο Εταιρειών

 • Διορισμοί / Αλλαγές Διευθυντών ή των στοιχείων τους
 • Αλλαγή Γραμματέα Εταιρείας
 • Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 • Μεταβιβάσεις μετοχών
 • Εγγραφή εμπορικών επωνυμιών