Εκτύπωση
PDF

Λογιστικές και Άλλες Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το γραφείο μας προσφέρει στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων όπως λογιστικές υπηρεσίες, οικονομικές καταστάσεις, συμβουλές επί φορολογικών θεμάτων, επαγγελματικές συμβουλές, κ.λ.π.

 

Οι αρχικές υποχρεώσεις της επιχείρησης

 • Εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών
 • Εγγραφή στο Φ.Π.Α.
 • Εγγραφή στον Φόρο Εισοδήματος της επιχείρησης και των διευθυντών
 • Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 

Λογιστικά, προετοιμασία Φ.Π.Α., μισθοδοσία & ετήσιοι λογαριασμοί

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, προετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
 • Ετοιμασία μηνιαίας Μισθοδοσίας
 • Πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων μηνιαίως
 • Ετοιμασία διάφορων εκθέσεων για διευθυντικούς σκοπούς όπως η ανάλυση χρεωστών/πιστωτών κατά χρονολογική περίοδο, στατιστικές εκθέσεις κλπ
 • Ετοιμασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Επαγγελματικές συμβουλές
 • Ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία Τελικών Λογαριασμών

Ετήσιες υποχρεώσεις και οικονομικές καταστάσεις

 • Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις / Τελικοί Λογαριασμοί
 • Ετήσιες Φορολογίες Δηλώσεις Εταιρειών
 • Προσωρινές Φορολογίες
 • Πληρωμή Φόρων
 • Γραμματειακά
 • Εγγραφή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 • Ετήσια Έκθεση εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών
 • Φορολογικές συμβουλές

Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις διευθυντών

 • Φορολογικές Δηλώσεις Διευθυντών
 • Πληρωμή Φόρων
 • Έλεγχος Επιβολής Φορολογιών

Αλλαγές διευθυντών και μετόχων εταιρείας

 • Διορισμοί / Αλλαγές Διευθυντών ή των στοιχείων τους
 • Αλλαγή Γραμματέα Εταιρείας
 • Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας
 • Μεταβιβάσεις μετοχών
 • Εγγραφή εμπορικών επωνυμιών