Εκτύπωση
PDF

Φόρος Εισοδήματος

Εταιρείες

 

Επιβολή φόρου

Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές μόνο εντός της Δημοκρατίας.

 

Φορολογική κατοικία

Εταιρεία φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας είναι εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκείται στη Δημοκρατία.

 

Συντελεστής εταιρικού φόρου

Εταιρικός φόρος          12.5%