Εκτύπωση
PDF

Κυπριακή Φορολογία

Οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδηµα τους που αποκτάται από πηγές εντός και εκτός Κύπρου. Οι εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, και έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο. φορολογούνται στο εισόδηµα τους που αποκτάται εντός Κύπρου µόνο.

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι τα νοµικά πρόσωπα που η διεύθυνση και ο έλεγχος τους εξασκείται από την Κύπρο.

περισσότερα..