Εκτύπωση
PDF

Κυπριακή Φορολογία

Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί  κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται με όλο το εισόδημά τους που προέρχεται από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μια εταιρεία μη μόνιμου κατοίκου Κύπρου φορολογείται με βάση το εισόδημα που προκύπτει ή προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο.

Μια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου αν αυτή διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο.

περισσότερα...